Tietoa SOTE-työehtosopimuksesta 1.9.2021

1.8.2021

Sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä kunnassa tai kuntayhtymässä. Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät 1.9.2021 uuteen sopimukseen KVTES:istä. Nykyiset työehdot eivät muutu.

 

Ketkä siirtyvät SOTE-sopimukseen?

1.9.2021 SOTE-sopimuksen piiriin siirtyvät KVTES:istä

  • KVTES:n liitteen 3 henkilöstö (pääasiassa terveydenhuollon hoitotyötä tekevät sekä edellä mainittua työtä johtavat terveydenhuollon ammattihenkilöt)
  • KVTES:n liitteen 4 henkilöstö (sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö)
  • edellä mainittujen liitteiden 3 ja 4 hinnoittelemattomat ryhmät, esimerkiksi psykologit, puhe- ja ravitsemusterapeutit, sairaaloiden tutkimushenkilöstö, opetushoitajat ja sote-alaan kuuluvat palvelu-alkuisella tehtävänimikkeellä työskentelevä henkilöstö, esimerkiksi palveluohjaajat
  • sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet, esimerkiksi osatopäälliköt ja sosiaalihuollon suunnittelijat
  • sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat, jotka kuuluvat KVTES:n liitteen  4 tai  8 piiriin
  • hoiva-avustajat, jotka kuuluvat KVTES:n piiriin.

Ketkä muut siirtyvät SOTE-sopimukseen?

Muiden KVTES:n liitteiden määräyksiä noudattavat henkilöt siirtyvät SOTE-sopimuksen piiriin, jos heidän tehtävänsä sisällöstä yli puolet on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä.

Esimerkki: Henkilö toimii sekä ensihoitajana että pelastustehtävissä
Henkilö työskentelee kahden työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä (KVTES ja TS). Tehtävä kuuluu SOTE-sopimukseen, jos tehtävän sisällöstä yli 50 % on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä.

Esimerkki: Henkilö työskentelee yhdistelmätehtävässä sairaalan ruokapalveluissa ravitsemistyöntekijänä sekä laitoshuoltajana
Hän työskentelee ravitsemistyöntekijänä maanantaista torstaihin klo 8 – 11 ja laitoshuoltajana maanantaista torstaihin klo 11.30 – 16.30 sekä perjantaisin koko työpäivän. Henkilö työskentelee yli 50% työajastaan laitoshuoltajana ja siirtyy SOTE- sopimuksen piiriin.

Ketkä eivät siirry SOTE-sopimukseen

Työskentely toimisto- tai hallintotehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen kuuluvaa. Nämä tehtävät kuuluvat joko KVTES:n tai Teknisen alan virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin.

SOTE-sopimukseen siirtyminen koskee vain henkilöitä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Avaintesin ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat eivät siirry SOTE-sopimukseen.

 

SOTE-sopimukseen siirtyvän henkilöstön työnantaja ei syyskuussa muutu!

SOTE-sopmuksella ei ole yhteyttä sote-uudistuksen toteutumiseen. SOTE-sopimuksella ei myöskään ole yhteyttä tehtäväkentän rajauksien kanssa.

 

Lisää aiheesta