Hyvinvointilomien tuetut lomat 2020

27.10.2019

Hyvinvointilomat ry:llä on tuettuja lomia vuodelle 2020. Lomia on lapsiperheille, työikäisille ja työttömille.

Tuettu loma myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Hyvinvointilomat pisteyttää hakemukset saamiensa tietojen perusteella. Hyvinvointilomat ry valitsee osallistujat ja ilmoittaa valinnoista kirjallisesti. Valituille lähetetään kutsukirje. Hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.

Lisätietoja

Lomia haetaan Hyvinvointilomien nettisivujen kautta.